Big Ben, London, SW1A 0AA
Mon – Sat 8:30 – 17:30

Dagvergoedingen voor bedrijfsleiders en werknemers

Dagvergoedingen binnen- en buitenlandse dienstreizen voor bedrijfsleiders/werknemers

Wanneer van toepassing?

Telkens er een beroepsverplaatsing is met een afwezigheid van minstens 6 uur en verder dan 25 km van zijn ‘standplaats’ .
Beroepsverplaatsing = bezoek klanten, leveranciers, prospectie, opleidingen. Hierbij wordt uitgesloten beroepsverplaatsingen naar vaste plaatsen van tewerkstelling.
Vaste plaatsen van tewerkstelling zijn plaatsen waar u meer dan 40 dagen per jaar komt. Deze dagen hoeven niet noodzakelijk op elkaar te volgen.

Voor wie bestemd?

Voor zelfstandige bedrijfsleiders (zaakvoerders, bestuurders) van vennootschappen en werknemers.  Niet voor zelfstandige eenmanszaak.

Hoeveel bedragen de vergoedingen?

Sinds 01.04.2020 geldt er een dagvergoeding van € 17,41 (voorheen € 17,06)
Indien u zo goed als dagelijks beroepsmatig de baan op moet, geldt er een maximumbedrag van € 278,56/maand (16 x € 17,41).

Wat dekken deze vergoedingen?

Maaltijden en dranken die worden aangekocht gedurende de zaken- of dienstreis.

Wat dekken deze vergoedingen niet?

Alle andere kosten (verplaatsingen, representatiekosten, …) dienen bewezen te worden

De verplaatsing mag geen aanleiding geven tot een maaltijd die door de werkgever/vennootschap of een derde wordt betaald
(Bijvoorbeeld een deelname aan seminarie waarbij de maaltijd inbegrepen is in de deelnameprijs, toegang tot een bedrijfsrestaurant van de werkgever of een derde, of een klant of leverancier die een maaltijd voorziet of indien u gaat eten tijdens de dienstreis en een restaurantbonnetje inbrengt in de boekhouding mag u dit niet combineren met een dagvergoeding)

Tevens mogen er geen andere voordelen worden toegekend om de maaltijdkosten te dekken, zoals bijvoorbeeld maaltijdcheques. In dat geval moet de werkgeversbijdrage worden afgetrokken van het toegekende forfait.

Hoe bewijzen?

De echtheid van de verplaatsingen dient aangetoond te worden (agenda, afspraken met klanten, …).
Het is hierbij aangewezen om het begin en eind uur van uw verplaatsingen bij te houden.

Fiscaal regime van deze vergoedingen?

Voor uw vennootschap zijn deze 100% aftrekbaar. Voor uzelf zijn deze vergoedingen niet belastbaar.
Let op! Uw dagvergoeding zal door de fiscus toch belast worden als loon indien u meer dan € 17,41 (of € 278,56) opneemt, maar ook als uw verplaatsing geen zes uur duurt!

Werfbezoeken?

Werknemers/bedrijfsleiders in de bouwsector kunnen geen gebruik maken van een belastingvrije dagvergoedingen. Werven worden immers steeds als een plaats van tewerkstelling beschouwd, ook al komt u daar minder dan 40 dagen per jaar, aldus de rechter (Gent, 06.02.2018).

Dagvergoedingen in het buitenland

Het volledige bedrag van de dagvergoeding mag in aanmerking genomen worden voor elke volle dag afwezigheid, dit is een dag tussen 2 overnachtingen op dienstreis.
Voor de dagen van vertrek en terugkeer mag slechts de helft van de forfaitaire vergoeding als kost eigen aan de werkgever in aanmerking worden genomen.

Het volledige bedrag mag ook toegekend worden voor dienstreizen met vertrek en terugkeer binnen dezelfde dag met een afwezigheid van minstens 10 uren. Of dit het geval is moet gekeken worden naar de afwezigheid van de werknemer of bedrijfsleider van zijn vaste plaats van tewerkstelling (standplaats) tot het uur van terugkeer aldaar.

Indien men meer dan 30 dagen ononderbroken in het buitenland zit zijn er andere spelregels van toepassing.

 

Voor verdere informatie kunt u steeds met ons contact opnemen.

 

verhoogde investeringsaftrek

Investeringsaftrek naar 25% voor investeringen tussen 12 maart en 31 december 2020

Investeringsaftrek naar 25% voor investeringen tussen 12 maart en 31 december 2020

De investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij een bepaald percentage van de waarde van investeringen bijkomend kan afgetrokken worden van de belastbare winst.

De investeringsaftrek ten belope van 25% geldt voor alle nieuwe, afschrijfbare investeringen die gebeuren tussen 12 maart en 31 december 2020.

De investering dient 100% beroepsmatig te zijn.

Eenmanszaken, vrije beroepers en ‘KMO’ondernemingen kunnen aanspraak maken op dit voordeel.

Dit jaar lag de investeringsaftrek standaard op 8 procent.

De overheid heeft beslist dat de investeringsaftrek wordt opgetrokken naar 25 procent.

Voor digitale en energie besparende investeringen geldt er een investeringsaftrek van 13.5 procent.

 

Voorbeeld:

U investeert in een nieuwe machine van 20.000 EUR tijdens de hierboven vermelde periode.  U verwacht dat deze machine 10 jaar zal meegaan en schrijft deze bijgevolg 10 jaar af.

Voor deze investering zal u jaarlijks 2.000 EUR (20.000 / 10) in aftrek kunnen nemen.

Dit jaar zal u voor deze investering een bijkomende aftrek kunnen genieten van (20.000 x 25%) = 5.000 EUR op uw resultaat.

Indien u, omwille van corona, verlieslatend bent, zal u de investeringsaftrek kunnen overdragen naar de 2 volgende jaren.

Heeft u toch nog vragen over deze wijziging dan kan u vrijblijvend contact met ons opnemen.

 

Bron

Fiscaal het jaar mooi afsluiten

Fiscaal het jaar mooi afsluiten

Het einde van het jaar is in zicht.  Voor vele ondernemers betekent dit ook het einde van hun boekjaar.  Wat kan u nog doen om het jaar fiscaal mooi af te sluiten?  Graag geven we u nog enkele fiscale optimalisatie mogelijkheden mee die uw belastingen van uw onderneming kunnen beïnvloeden.

Investeer nog dit jaar

De investeringsaftrek dit jaar is 20%.  Vanaf 2020 daalt deze terug naar 8%.

Wat is een investeringsaftrek?
Een KMO die in 2019 investeert in bijvoorbeeld een machine voor een bedrag van € 100.000 heeft recht op een investeringsaftrek van € 20.000 (20%). Rekening houdende met het huidige algemeen tarief in de vennootschapsbelasting van 29,58% betekent dit een fiscaal voordeel voor de onderneming van € 5.916, ofwel € 4.080 indien de vennootschap kan genieten van het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting van 20,4%.  Voor een éénmanszaak die belast wordt in de hoogste schijf, is het voordeel zelfs nog hoger.

Mocht diezelfde investering gebeuren in 2020, dan zou de onderneming recht hebben op een intrestaftrek van € 8.000 (8%). Rekening houdende met het algemeen tarief in de vennootschapsbelasting van 25% (tarief vanaf aanslagjaar 2021) betekent dit nog een belastingbesparing van € 2.000, ofwel € 1.600 bij het verlaagd tarief in de vennootschapsbelasting (20% vanaf aanslagjaar 2021).

Pro rata-afschrijving in jaar van aankoop

Wat is afschrijven?
Afschrijving is het spreiden van de aankoopwaarde van een goed over de verwachte gebruiksduur.

Doet u als KMO in 2019 nog een investering, dan mag u deze nog voor het volledige jaar afschrijven. Vanaf 2020 is dit niet langer toegelaten en bent u verplicht om de investering in het jaar van aankoop pro rata af te schrijven.

Voorbeeld: U doet een investering op 1 december 2019. De eerste afschrijving kan u nog voor 365/365ste afschrijven in het boekjaar 2019. Doet u daarentegen een investering op 1 november 2020, dan kan u de eerste afschrijving nog slechts voor 61/365ste aftrekken in het jaar van aankoop.

Nieuwe autofiscaliteit

Vanaf 01/01/2020 is er een nieuwe berekening van de fiscale aftrekbaarheid van autokosten.  Dit zowel voor vennootschappen als voor eenmanszaken.  De brandstofkosten worden in dezelfde mate aftrekbaar als de autokosten.  De 120% aftrekbaarheid voor elektrische wagens verdwijnt.  Bij deze kostenrubriek is een optimalisatie een must.

Concreet komt het erop neer dat voor de meeste autokosten de aftrekbaarheid daalt met een gemiddelde van 20%.

Dit jaar nog een nieuwe (CO2 vriendelijke) wagen aanschaffen kan uw belastingen beïnvloeden.  Via  een verhoogde eerste leasingsfactuur kan u nog genieten van de huidige (hogere) belastingaftrek.

Meer informatie omtrent de autofiscaliteit vindt u hier terug:

https://www.practicali.be/blog/zomerakkoord-hervorming-vennootschapsbelasting-autokosten-voordelen/

VAPZ

Het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen is 100% fiscaal aftrekbaar van uw privé inkomsten.  Controleer of u het maximale (8,17% van het netto belastbaar jaarinkomen van 3 jaar terug) hebt gestort.  Het VAPZ zorgt niet alleen voor een verlaging van uw belastingen maar zorgt er tevens voor dat uw sociale bijdragen verminderen.  Dit is eenvoudige optimalisatie die u niet mag laten liggen.

Voorafbetaling

Kijk na of u voldoende belastingen heeft voorafbetaald.  De overheid rekent namelijk nalatigheidsintresten aan voor onvoldoende voorafbetalingen.  Indien u een startende zelfstandige bent in éénmanszaak is het niet verplicht gedurende de eerste 3 jaar doch aangewezen.  U ontvangt namelijk een kleine bonus.