Raadgever inzake bedrijfsbeheer

Op basis van een analyse van de rentabiliteit van uw onderneming kunnen wij voorstellen doen om de economische gezondheid van uw onderneming te onderhouden en/of te optimaliseren.

Naargelang uw onderneming groeit en evolueert zijn er specifieke ingrepen nodig. Een starter heeft nu eenmaal ander advies nodig dan een gevestigde firma die wil uitbreiden, fusioneren of de zaak wil overdragen.

Het is voor u als ondernemer noodzakelijk om in elk van deze specifieke fases in het groeiproces van uw onderneming te kunnen rekenen op een competente en betrouwbare adviseur.

Periodiek analyseren we de resultaten en financiële positie, zodat u de nodige steun ervaart voor uw beleidsvoering.

Voor het bekomen van externe financiële middelen stellen we financiële prognoses op en verdedigen we deze bij uw bank.  Voor uw groei staan we als trouwe partner aan uw zijde.

Bedrijfsadvies

Starterbijstand

Startersbijstand

Wij staan u bij als startende ondernemer met raad en daad betreffende de keuze van de juridische vorm, het opstellen van uw financieel plan, de aanvraag van subsidies en premies.

Boekhouding

Boekhouding

  • Bijhouden van de boeken
  • Bepalen van het boekhoudkundig resultaat
  • Opmaken van de jaarrekeningen
  • Raad geven betreffende de organisatie van de boekhouding

Fiscaliteit

Fiscaliteit

Wij verlenen bijstand aan alle belastingplichtigen bij o.a. het invullen en indienen van de elektronische aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting en de BTW. Door nauwe samenwerking met notarissen en advocaten kunnen wij ook advies verlenen betreffende successierechten, douane en accijnzen, alsook registratierechten.

Online Boekhouden

Online Boekhouden

Ons kantoor biedt u als ondernemer de mogelijkheid om volledig online uw eigen dossier te beheren. De facturen worden opgemaakt in e-fff formaat of UBL formaat waardoor uw klant ze automatisch kan inlezen in zijn boekhoudpakket.