Bijstand bij de opstart van een onderneming

Starten met een eigen onderneming?  Oprichting van een eenmanszaak?  Oprichting van een vennootschap?  Een goede startersbijstand is de eerste stap naar succes.  Wij streven ernaar dat onze klanten een duidelijk beeld krijgen in het kluwen van administratieve verplichtingen.  Voor starters verzorgen wij alle nodige aanvragen bij de diverse instanties zodat u snel en correct kan aanvangen met uw zelfstandige activiteit. Voor vennootschappen begeleiden wij u gedurende de volledige oprichting tot aan de notariële akte van de oprichting.  Wij zorgen voor een persoonlijke startersbijstand zodat u zich kan focussen op de activiteit van uw onderneming.

Startersbijstand betekent voor ons u bijstaan bij:

  • Aansluiting bij een sociaal verzekeringsfonds
  • Aanvraag van uw BTW nummer
  • Inschrijving bij de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO)
  • Het opstellen van een financieel plan
  • Het coördineren van de statuten in samenwerking met uw notaris

Starterbijstand

Wanneer kan ik werken als zelfstandige in bijberoep?
Wanneer moet ik mij inschrijven als zelfstandige in hoofdberoep?
Kan ik al kosten maken vóór de opstart van mijn onderneming?
Op deze en nog andere vragen kunt u een antwoord krijgen tijdens een eerste vrijblijvend en kosteloos kennismakingsgesprek.

Wij helpen u bij het vervullen van uw administratieve verplichtingen. Dit doen we met gericht advies en het zoeken van de kortste weg bij het afhandelen van deze verplichtingen.

Voor het bekomen van externe financiële middelen stellen we financiële prognoses op en verdedigen we deze bij kredietinstellingen. Want ook voor uw financiën en groei staan we als trouwe partner aan uw zijde

Boekhouding

Boekhouding

  • Bijhouden van de boeken
  • Bepalen van het boekhoudkundig resultaat
  • Opmaken van de jaarrekeningen
  • Raad geven betreffende de organisatie van de boekhouding

Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies

Op basis van een analyse van de rentabiliteit van uw onderneming kunnen wij voorstellen doen om de economische gezondheid van uw onderneming te onderhouden en/of te optimaliseren, en dit zowel op korte als op lange termijn (bv. door organisatie van de opvolging).

Fiscaliteit

Fiscaliteit

Wij verlenen bijstand aan alle belastingplichtigen bij o.a. het invullen en indienen van de elektronische aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting en de BTW. Door nauwe samenwerking met notarissen en advocaten kunnen wij ook advies verlenen betreffende successierechten, douane en accijnzen, alsook registratierechten.

Online boekhouden

Online Boekhouden

Ons kantoor biedt u als ondernemer de mogelijkheid om volledig online uw eigen dossier te beheren. De facturen worden opgemaakt in e-fff formaat of UBL formaat waardoor uw klant ze automatisch kan inlezen in zijn boekhoudpakket.