Boekhouding

Boekhoudkantoor Tim Hanssens luistert naar de noden van u als ondernemer en zoekt naar de meest éénvoudige manier om uw administratie te vereenvoudigen ..  Ons doel is dat u als ondernemer focust op de groei van uw onderneming.

Op basis van uw behoeften bekijken we welk systeem van boekhouden het beste bij uw bedrijf past. Naast het ‘in-huis-boekhouden’, bieden we een online boekhoudpakket aan om uw eigen boekhouding te doen, waarbij wij bijsturen en verbeteren.

Wij adviseren en begeleiden tevens interne boekhouders van grotere ondernemingen bij het voeren van hun boekhouding.

Hieronder vindt u alvast een greep uit onze boekhoudkundige dienstverlening:

  • Het verwerken en/of superviseren van uw boekhouding
  • Het opmaken van tussentijdse rapporteringen
  • Het opmaken en neerleggen van de jaarrekening en notulen
  • Het bespreken van uw resultaten
  • Het opstellen van uw businessplan
  • De controle en/of opmaak van uw BTW-aangifte

In de loop van het boekjaar houden wij U op de hoogte van uw financiële situatie door het opstellen van maand- of kwartaalrapporteringen.

Boekhouding

Starterbijstand

Startersbijstand

Wij staan u bij als startende ondernemer met raad en daad betreffende de keuze van de juridische vorm, het opstellen van uw financieel plan, de aanvraag van subsidies en premies.

Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies

Op basis van een analyse van de rentabiliteit van uw onderneming kunnen wij voorstellen doen om de economische gezondheid van uw onderneming te onderhouden en/of te optimaliseren, en dit zowel op korte als op lange termijn (bv. door organisatie van de opvolging).

Fiscaliteit

Fiscaliteit

Wij verlenen bijstand aan alle belastingplichtigen bij o.a. het invullen en indienen van de elektronische aangiftes in de personen- en vennootschapsbelasting en de BTW. Door nauwe samenwerking met notarissen en advocaten kunnen wij ook advies verlenen betreffende successierechten, douane en accijnzen, alsook registratierechten.

Online boekhouden

Online Boekhouden

Ons kantoor biedt u als ondernemer de mogelijkheid om volledig online uw eigen dossier te beheren. De facturen worden opgemaakt in e-fff formaat of UBL formaat waardoor uw klant ze automatisch kan inlezen in zijn boekhoudpakket.