Big Ben, London, SW1A 0AA
Mon – Sat 8:30 – 17:30
info@accountancytheme.com

Nieuw criterium voor tijdstip aangifte personenbelasting

Vanaf dit jaar worden de indieningstermijnen voor de aangifte personenbelasting gebaseerd op een nieuw criterium i.e. de aard van de inkomsten en de complexiteit van de aangifte.

Er wordt voortaan GEEN rekening meer gehouden met het feit of de aangifte al dan niet door een mandataris (lees uw boekhouder/accountant) wordt ingediend.

Een langere aangiftetermijn wordt toegekend voor de aangifte als ze één of meerdere van volgende inkomsten bevat en daardoor als complex wordt beschouwd:

  • winsten en/of baten
  • bezoldigingen bedrijfsleiders
  • bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden)
  • buitenlandse beroepsinkomsten

Samengevat: alle niet-zelfstandigen dienen voortaan uiterlijk tegen 30 juni 2023 hun papieren aangifte in te dienen ofwel uiterlijk tegen 15 juli 2023 via MyMinfin.

Dient u complexe inkomsten op te nemen in uw aangifte personenbelasting, dan heeft u tijd tot 18 oktober 2023 om uw aangifte personenbelasting in te dienen.

Bron: https://financien.belgium.be/nl/Actueel/indieningstermijnen-aangiften-pb-2023