Fiscaliteit

We zorgen ervoor dat de verplichte aangiftes gebeuren volgens de regels van de kunst. Denk aan uw BTW-aangifte, BTW-listing, intracommunautaire opgave, vennootschapsbelastingaangifte, enz. We werken proactief en verwittigen u op het juiste moment omtrent de te vervullen formaliteiten. Op basis van de boekhouding en tussentijdse resultaten schatten we de te verwachten belastingen in en adviseren we over de mogelijkheden om fiscaal voordeel te genieten.

Wij streven naar een optimale fiscale aangifte en dit zowel voor de personenbelasting als voor de vennootschapsbelasting.
Onze fiscale dienstverlening bestaat o.a. uit:

  • Invullen aangifte personenbelasting
  • Invullen aangifte vennootschapsbelasting
  • Optimalisatie tussen tussen privé en vennootschap
  • Adviesverlening inzake BTW
  • Assistentie en/of vertegenwoordiging bij fiscale controles
  • Opstellen van bezwaarschriften

De fiscale wetgeving omtrent BTW, vennootschapsbelasting en personenbelasting verandert voortdurend. We houden u op de hoogte van de wijzigingen én de impact op uw activiteiten.

Specifieke fiscale vragen? Stel ze aan ons. Al uw vragen worden grondig onderzocht en gefundeerd beantwoord. Helder en doeltreffend, zodat uw business weer kan groeien.

Fiscaliteit

Starterbijstand

Startersbijstand

Wij staan u bij als startende ondernemer met raad en daad betreffende de keuze van de juridische vorm, het opstellen van uw financieel plan, de aanvraag van subsidies en premies.

Boekhouding

Boekhouding

  • Bijhouden van de boeken
  • Bepalen van het boekhoudkundig resultaat
  • Opmaken van de jaarrekeningen
  • Raad geven betreffende de organisatie van de boekhouding

Bedrijfsadvies

Bedrijfsadvies

Op basis van een analyse van de rentabiliteit van uw onderneming kunnen wij voorstellen doen om de economische gezondheid van uw onderneming te onderhouden en/of te optimaliseren, en dit zowel op korte als op lange termijn (bv. door organisatie van de opvolging).

Online boekhouden

Online Boekhouden

Ons kantoor biedt u als ondernemer de mogelijkheid om volledig online uw eigen dossier te beheren. De facturen worden opgemaakt in e-fff formaat of UBL formaat waardoor uw klant ze automatisch kan inlezen in zijn boekhoudpakket.